ระบบการเติมผงแห้ง

คุณสมบัติของระบบการเติมผงแห้ง

•Automatically Operate

ปริมาณที่ถูกต้องของอาหาร

SUS304 ที่อยู่อาศัยทั้งหมดนำเข้าส่วนประกอบ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งออกผ่านทางสัมผัส

ให้แน่ใจว่าผลการประมวลผลและหลีกเลี่ยงของเสีย

ลักษณะที่ปรากฏ


การประยุกต์ใช้ระบบการเติมผงแห้ง

บริการช่วยระบายน้ำเมือง

ช่วยระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม

การกำจัดกากตะกอนและตะกอน


ระบบการเติมผงแห้ง

ระบบการเติมผงแห้งขนาด


เชิญเสนอราคา