ถังตะกอนเข้มข้น

ยี่ห้อ: ความเข้มเอกพจน์

ถังตะกอนเข้มข้น

ความเข้มข้นของน้ำฟรีและสารแขวนลอยที่แยกได้จากสารละลายโพลิเมอร์จะถูกควบคุมให้ 4-1269 เปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเข้มข้นของตะกอน

หลังจากความเข้มข้นของ 2 และกลองหมุนโครงสร้างมีเสถียรภาพไม่มีด้านข้างรั่วเพิ่มการซึมผ่านของตัวกรองเพิ่มปริมาณการรักษาและเพิ่มความชื้นของเค้กโคลน


ข้อมูลทางเทคนิคและรูปร่างขนาดของถังตะกอนเข้มข้นกลอง

เชิญเสนอราคา