ยี่ห้อสงสัย

เกลียวตะกอนข้น

บนพื้นฐานของเกลียวกากตะกอน dewatering เครื่องจักรชนิดใหม่ของกากตะกอนเข้มข้นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น

ข้อดีของกากตะกอนเกลียวข้น

ประหยัดการลงทุนในการก่อสร้างและพื้นที่

ลดภาระในการประมวลผลในภายหลัง

ลดการปลดปล่อยฟอสฟอรัสและอาหาร

การปรับปรุงความสามารถในการรักษาของตะกอน dewatering เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ลึก

เกลียวตะกอนข้น 


ข้อมูลทางเทคนิคของเกลียวตะกอนข้น ขนาดรูปร่าง

เกลียวตะกอนข้น 

เชิญเสนอราคา