กรองอุตสาหกรรม

เราจัดหาเครื่องกรองตะกอนและแผ่นกรองน้ำสำหรับตลาดต่างประเทศ ตัวกรองอุตสาหกรรมเป็นชนิดของตัวกรองที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นโลหะวิทยาเคมีปิโตรเลียมกระดาษยาอาหารเหมืองแร่ไฟฟ้าประปาเมืองฯลฯ เช่นน้ำเสียอุตสาหกรรมการกรองน้ำหมุนเวียนน้ำอิมัลชันการรักษาของเสียน้ำมันระบบน้ำหล่ออย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโลหะระบบน้ำในเตาหลอมระเบิดระบบน้ำแรงดันสูงรีดร้อน มันเป็นขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายอุปกรณ์กรองอัตโนมัติ

    ไม่มีผลิตภัณฑ์