ปั๊มน้ำเสีย Submersible

ปั๊มน้ำเสีย submersible มีข้อได้เปรียบของโครงสร้างที่กะทัดรัดและพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากปั๊มน้ำเสียใต้น้ำทำงานภายใต้ของเหลวสามารถติดตั้งได้โดยตรงในบ่อน้ำเสียไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านปั๊มพิเศษเพื่อติดตั้งปั๊มและเครื่องจักรสามารถประหยัดที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มาก ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ปั๊มน้ำเสียขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระ ปั๊มน้ำเสียขนาดใหญ่มักติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ การติดตั้งและบำรุงรักษาค่อนข้างสะดวก