ปั๊มจุ่ม

ปั๊มมีข้อดีของโครงสร้างที่กะทัดรัดและพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็ก เนื่องจากปั๊มทำงานภายใต้ของเหลวสามารถติดตั้งโดยตรงในบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ต้องสร้างบ้านปั๊มพิเศษเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรซึ่งสามารถบันทึกมากของที่ดินและค่าใช้จ่ ติดตั้งง่ายและดูแลรักษา ปั๊มสิ่งปฏิกูลขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระปั๊มสิ่งปฏิกูลขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะติดตั้งโดยอัตโนมัติอุปกรณ์การเชื่อมต่อสามารถติดตั้งโดยอัตโนมั