ปั๊มไดอะแฟรม

ไดอะแฟรมนิวเมติกปั๊มเป็นปั๊มปริมาณที่เกิดจากการบีบอัดอากาศขับเคลื่อนโดยไดอะแฟรม หลักการทำงานของมันและปั๊มลูกสูบที่คล้ายกัน เนื่องจากหลักการทำงานของไดอะแฟรมปั๊มลมไดอะแฟรมปั๊มมีลักษณะดังต่อไปนี้ปั๊มจะไม่ร้อนเกินไป การบีบอัดอากาศขับเคลื่อนและไอเสียเป็นกระบวนการของการขยายตัวและการดูดซับความร้อน ปั๊มนิวเมติกทำงานโดยไม่มีการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายและลดอุณหภูมิ ไม่มีไฟฟ้าประกายไฟปั๊มไดอะแฟรมลมไม่มีไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตประกายไฟหลังจากสายดิน