ระบบจ่ายผง

ระบบยาผงส่วนใหญ่จะใช้ในการบำบัดน้ำป้อนในโรงไฟฟ้าน้ำหม้อไอน้ำน้ำหมุนเวียนและน้ำเสีย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบน้ำประปา ระบบการจ่ายโพลีเมอร์และระบบจ่ายปูนขาวได้รับการต้อนรับอย่างดีจากตลาดต่างประเทศ