ถังตะกอนเข้มข้น

แรงโน้มถ่วงเข้มข้นตะกอนถังเป็นหนึ่งในชนิดของอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยส่วนกลางอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆเพื่อชี้แจงความเข้มข้น มันถูกใช้เป็นหลักสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของเตาหลอมระเบิดหล่ออย่างต่อเนื่องและรีดร้อนและโรงงานน้ำในอุตสาหกรรมโลหะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับความเข้มข้นของแร่เปียกและสมาธิและการขาดน้ำของหางแร่