ถังกรองตะกอนเข้มข้น

ยี่ห้อ: ความเข้มเอกพจน์

ถังกรองตะกอนเข้มข้น

การใช้งาน

ใช้สำหรับการรักษาความเข้มข้นของกากตะกอนอุตสาหกรรมต่างๆ

มันสามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมแปรรูปของเหลวของแข็งที่แยกได้จากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นกระดาษกระดาษกระดาษเส้นใยเคมีอาหารพลาสติกโลหะและเหมืองแร่


ข้อมูลทางเทคนิคและรูปร่างขนาดของถังกรองตะกอนเข้มข้น

เชิญเสนอราคา